χειρόγραφα μπλοκ λογιστηρίου
Σε χημικό αυτογραφικό χαρτί Reacto Γερμανίας (ISO 9002) με μικροπερφορέ για εύκολο κόψιμο.

Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίο Προσφοράς - Παραγγελίας, Απόδειξη Είσπραξης - Πληρωμής, Απόδειξη Λιανικής κλπ.