φάκελοι - επιστολόχαρτα
Επιστολόχαρτα σε απλό χαρτί 80 gr, σε ειδικά χαρτιά, υδατογραφημένα κλπ.

Φάκελοι τυπωμένοι με το λογότυπο της εταιρείας σας