μηχανογραφικά έντυπα
Συνεχούς ροής για dot matrix, σε χημικό αυτογραφικό χαρτί Reacto Γερμανίας (ISO 9002) - τιμολόγιο που δεν πλαστογραφείται από τρίτους.
ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΌ GOLDEN AGENT ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΌ SURGICOM ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΌ Medical Logistics Services Μηχανογραφικό