επαγγελματικές κάρτες
Σε λευκό χαρτί Velvet 300 gr,
σε ειδικά χαρτιά